برنامه کنسرت های محسن ابراهیم زاده در سال 98 به تفکیک ماه

محسن ابراهیم زاده

مجله عصر پاییز – کنسرت های محسن ابراهیم زاده ، خواننده مطرح موسیقی پاپ، در فروردین و اردیبهشت سال جدید شرح داده شده است. کنسرت های این خواننده پاپ به همراه اطلاعات دقیقی از اجراها برای آگاهی علاقمندان در این مطلب ذکر شده است. لیست کنسرت های محسن ابراهیم زاده در تهران و شهرستان ها طی روزهای آینده تکمیل خواهد شد.

                   برای مشاهده برنامه کنسرت های محسن ابراهیم زاده در دی ماه 98 کلیک کنید.

برای مشاهده برنامه کنسرت های محسن ابراهیم زاده در آبان و آذر 98 کلیک کنید.

 

برای مشاهده برنامه کنسرت های محسن ابراهیم زاده در تیر و مرداد 98 کلیک کنید.

کنسرت محسن ابراهیم زاده در جزیره کیش

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: جمعه 2 فروردین ماه 1398 – ساعت 23:59
سالن برگزاری کنسرت: تالار شهر جزیره کیش
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در جزیره کیش

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: شنبه 3 فروردین ماه 1398 – ساعت 23:59
سالن برگزاری کنسرت: تالار شهر جزیره کیش
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: یکشنبه 4 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:30 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: مرکز همایش های برج میلاد تهران
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در رامسر

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: دوشنبه 5 فروردین ماه 1398 – ساعت 21:30
سالن برگزاری کنسرت: سالن تله کابین رامسر
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در متل قو

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: سه شنبه 6 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:30 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: کمپینگ ساحلی متل قو
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در رشت

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: چهارشنبه 7 فروردین ماه 1398 – ساعت 19:30 و 22:00
سالن برگزاری کنسرت: نمایشگاه بین المللی رشت
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در نور

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: پنج شنبه 8 فروردین ماه 1398 – ساعت 21:30
سالن برگزاری کنسرت: سالن امام خمینی
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در نوشهر

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: جمعه 9 فروردین ماه 1398 – ساعت 21:30
سالن برگزاری کنسرت: تالار اورانوس نوشهر
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در رامسر

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: شنبه 10 فروردین ماه 1398 – ساعت 21:30
سالن برگزاری کنسرت: سالن تله کابین رامسر
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در متل قو

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: سه شنبه 13 فروردین ماه 1398 – ساعت 21:30
سالن برگزاری کنسرت: کمپینگ ساحلی متل قو
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در جزیره کیش

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: چهارشنبه 14 فروردین ماه 1398 – ساعت 23:59
سالن برگزاری کنسرت: تالار شهر جزیره کیش
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در جزیره کیش

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: پنج شنبه 15 فروردین ماه 1398 – ساعت 23:59
سالن برگزاری کنسرت: تالار شهر جزیره کیش
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در گرگان

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: جمعه 16 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:00 و 21:00
سالن برگزاری کنسرت: تالار فخرالدین اسعد گرگانی
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در گرگان

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: شنبه 17 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:00 و 21:00
سالن برگزاری کنسرت: تالار فخرالدین اسعد گرگانی
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در گرگان

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: یکشنبه 18 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:00 و 21:00
سالن برگزاری کنسرت: تالار فخرالدین اسعد گرگانی
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: دوشنبه 19 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:30 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: مرکز همایش های برج میلاد تهران
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: پنج شنبه 22 فروردین ماه 1398 – ساعت 18:30 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: مرکز همایش های برج میلاد تهران
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در جویبار

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: دوشنبه 26 فروردین ماه 1398 – ساعت 21:00
سالن برگزاری کنسرت: مجتمع ساحل قناری
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در شهر مونترال (کانادا)

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: 19 آپریل 2019 (30 فروردین 1398)
سالن برگزاری کنسرت: Cinema Imperial
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: ticketmaster

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در شهر تورنتو (کانادا)

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: 21 آپریل 2019 (1 اردیبهشت ماه 1398)
سالن برگزاری کنسرت: John Bassett Theatre
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: eventbrite.ca

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در شهر ونکور (کانادا)

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: 26 آپریل 2019 (6 اردیبهشت ماه 1398)
سالن برگزاری کنسرت: Massey Theatre
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: eventbrite.ca

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: پنج شنبه 12 اردیبهشت ماه 1398 – ساعت 18:00 و 21:00
سالن برگزاری کنسرت: مرکز همایش های برج میلاد تهران
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت محسن ابراهیم زاده در کرمانشاه

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: سهشنبه و چهارشنبه  10 و 11  اردیبهشت ماه 1398 – ساعت 18 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: تالار انتظار
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت  محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: شنبه 14 اردیبهشت ماه 1398 – ساعت 19:45 و 22:30
سالن برگزاری کنسرت: سالن میلادِ نمایشگاه بین المللی تهران
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت  محسن ابراهیم زاده در بندرعباس

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: یکشنبه 15 اردیبهشت ماه 1398– ساعت  19:30
سالن برگزاری کنسرت: سالن شهید آوینی
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت  محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: شنبه 25 خرداد ماه 1398– ساعت  18:30 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: مرکز همایش های برج میلاد
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

 

کنسرت  محسن ابراهیم زاده در تهران

تاریخ و ساعت برگزاری کنسرت: جمعه 31 خرداد ماه 1398– ساعت  18:00 و 21:30
سالن برگزاری کنسرت: مرکز همایش های برج میلاد
آدرس سایت فروش اینترنتی بلیت کنسرت: www.iranconcert.com

18 دیدگاه‌ها

  1. سلام وقت بخیر ،برا۳۱خردادماه آقای ابراهیم زاده قطرتشریف دارن من توتبلیغات یه هتل دیدم خواستم اگه اونجاهستن جا رزوکنم ممنون میشم جواب بدین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

14 − 1 =

این سایت توسط reCAPTCHA و گوگل محافظت می‌شود حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.