13.7 C
Tehran
سه‌شنبه، 26 اکتبر 2021
خانه گوناگون

گوناگون

یونیت فن

گیربکس ، کامپیوتر گیربکس و یونیت فن

در این مطلب در توضیحاتی در مورد گیربکس و همچنین یونیت فن ارائه می شود.گیربکس جز مهمترین اجزا یک خودرو محسوب میشود که کار...
ضرب المثل

داستان ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور

معنی ضرب المثل آنچه گذشته افسوس مخور مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که به گذشته و اتفاقاتی...
ضرب المثل ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت

داستان ضرب المثل ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت

معنی ضرب المثل ناخوانده به خانه خدا نتوان رفت مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای کسانی به کار می رود که بدون دعوت به...
ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد

معنی و داستان ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد

معنی ضرب المثل آدم گرسنه سنگ را هم می خورد مجله عصر پاییز - این ضرب المثل بیان می کند که هر چیزی در جایگاه...
ضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفت

داستان ضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفت

داستان ضرب المثل سنگ مفت گنجشک مفت مجله عصر پاییز - در گذشته زن و شوهری پس از گذراندن سال های بسیار کنار هم به...
ضرب المثل کلاهت را قاضی کن

معنی و داستان ضرب المثل کلاهت را قاضی کن

معنی ضرب المثل کلاهت را قاضی کن مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی به کار می رود که در حق کسی انصاف را...
ضرب المثل کار از محکم کاری عیب نمی کند

معنی و داستان ضرب المثل کار از محکم کاری عیب نمی کند

معنی ضرب المثل کار از محکم کاری عیب نمی کند مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی به کار می رود که کاری را...
ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

معنی و داستان ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی

معنی ضرب المثل چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی مجله عصر پاییز - این ضرب المثل در مورد افرادی به کار می رود...
ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

معنی و داستان ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

معنی ضرب المثل کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من مجله عصر پاییز - این ضرب المثل به معنای این است که هر شخصی...
ضرب المثل چهار دیواری اختیاری

معنی و داستان ضرب المثل چهار دیواری اختیاری

معنی ضرب المثل چهار دیواری اختیاری مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی استفاده می شود که شخصی می خواهد کاری را انجام دهد...
ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

معنی و داستان ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن

معنی ضرب المثل آب ها از آسیاب افتادن مجله عصر پاییز - این ضرب المثل به معنای آرام شدن وضعیت پس از یک اتفاق است. داستان...
ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

معنی و داستان ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته

معنی ضرب المثل از هفت خان رستم گذشته مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی به کار می رود که شخصی برای رسیدن به...
ضرب المثل

معنی و داستان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست

معنی ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای انسان هایی به کار می رود...
ضرب المثل یک لحظه غفلت یک عمر پشیمانی

معنی و داستان ضرب المثل یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی

معنی ضرب المثل یک لحظه غفلت، یک عمر پشیمانی مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که بدون فکر...
ضرب المثل دل به دل راه دارد

معنی و داستان ضرب المثل دل به دل راه دارد

معنی ضرب المثل دل به دل راه دارد مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی به کار می رود که دو شخص علاقه زیادی...
ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

معنی و داستان ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

معنی ضرب المثل دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که هم دل...
ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

معنی و داستان ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد

معنی ضرب المثل بار کج به منزل نمی رسد مجله عصر پاییز - این ضرب المثل به عنوان نصیحتی برای افرادی که راه درستی در...
ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست

معنی و داستان ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست

معنی ضرب المثل دشمن دانا به از نادان دوست مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که دوستان خود...
ضرب المثل از ترس گدایی یک عمر گدایی

معنی و داستان ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی

معنی ضرب المثل از ترس گدایی، یک عمر گدایی مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که از ترس...
ضرب المثل گل پشت و رو ندارد

معنی و داستان ضرب المثل گل پشت و رو ندارد

معنی ضرب المثل گل پشت و رو ندارد مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی استفاده می شود که در یک جمعی مجبور می...
ضرب المثل چیزی که عوض داره گله نداره

معنی و داستان ضرب المثل چیزی که عوض داره گله نداره

معنی ضرب المثل چیزی که عوض داره گله نداره مجله عصر پاییز - این ضرب المثل به این معنی است که جواب خوبی خوبی و جواب...
ضرب المثل برای یک دستمال قیصریه ای را به آتش می کشد

معنی و داستان ضرب المثل برای یک دستمال قیصریه ای را آتش می زند

معنی ضرب المثل برای یک دستمال قیصریه ای را آتش می زند مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی به کار می رود که فردی...
دزد باش و مرد باش

معنی و داستان ضرب المثل دزد باش و مرد باش

معنی ضرب المثل دزد باش و مرد باش مجله عصر پاییز - این ضرب المثل به افرادی اشاره دارد که با اینکه مرتکب کار اشتباهی...
معنی و داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست

معنی و داستان ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست

معنی ضرب المثل دوستی با مردم دانا نکوست مجله عصر پاییز - این ضرب المثل در مورد کسانی کاربرد دارد که می دانند اگر با...
معنی و داستان ضرب المثل اکبر ندهد خدای اکبر بدهد

معنی و داستان ضرب المثل اکبر ندهد خدای اکبر بدهد

معنی ضرب المثل اکبر ندهد خدای اکبر بدهد مجله عصر پاییز- این ضرب المثل در مورد انسان هایی استفاده می شود که در مواقع نیاز...
معنی و داستان ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است

معنی و داستان ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است

معنی ضرب المثل جواب ابلهان خاموشی است مجله عصر پاییز - این ضرب المثل برای آدمهای نادانی به کار می رود که با هیچ منطق،...
معنی و داستان ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد

معنی و داستان ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد

معنی ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرد مجله عصر پاییز - این ضرب المثل زمانی به کار می رود که شخصی به یاد گذشته خوب...
ضرب المثل صد رحمت به دزد سر گردنه

معنی و داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سر گردنه

داستان ضرب المثل صد رحمت به دزد سر گردنه مجله عصر پاییز - در روزگاران قدیم مردمان با اسب، الاغ و شتر و به صورت...
معنی و داستان ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود

معنی و داستان ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود

داستان ضرب المثل پیش از چوب غش و ریسه می رود مجله عصر پاییز - در یکی از روزهای قدیم دو نفر دعوای شدیدی با...
معنی و داستان ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

معنی و داستان ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ

معنی ضرب المثل نرود میخ آهنین در سنگ این ضرب المثل برای افرادی به کار می رود که مشورت و نصیحت هیچکس را قبول ندارند...